O stanici

 

Navigace:

Hlavní strana

O stanici

Poloha

Schéma

Fotogalerie:

Hnací vozidla

M 131

Stanice

Ostatní

 

Trocha z historie.

Historie nádraží v Zákupech se paradoxně datuje k roku 1867, kdy byl zahájen provoz ve stanici Reichstadt – Niemes (Zákupy – Mimoň). Nejedná se však o dnešní Zákupské nádraží, ale o dnešní stanici Srní u České Lípy ležící na trati Bakov nad Jizerou – Česká Lípa. Na svoje vlastní nádraží si město Zákupy muselo počkat až do roku 1883 kdy vznikla místní lokálka Česká Lípa ( začínala v místech bývalých provozních dílen) - Mimoň ( končila jihozápadně od města dnes Mimoň staré nádraží vlečka). Trať měla dvě vlečky. Jednou se napojovala na Českolipskou stanici a druhá o délce 2,447km odbočovala ze Zákup, za strážním domkem na Mimoňském zhlaví a okolo zámeckého parku pokračovala do Nových Zákup. Už po roce byla lokálka odkoupena státem a při životě ji drželi občasné cesty z císařského dvora do Zákup. V roce 1899 odkoupila lokálku společnost ATE ( později ÚTD), aby část jejího tělesa využila v nově budované trati Řetenice – Liberec. Původně měla trať vést ze Zákup přímo do Grunova a Jablonného, ale nakonec po dlouhých tahanicích vedla trať přes Mimoň. V roce 1923 byla celá trať i ze Zákupským nádražím zestátněna.

 

Současnost.

Železniční stanice Zákupy leží v kilometru 93,354 na jednokolejné trati Česká Lípa hl.n. - Liberec (086). Má dvě dopravní koleje a jednu manipulační, která na Mimoňské straně končí čelní rampou a u které je boční rampa. Stanice je vybavena zabezpečovacím zařízením TEST 10 s ručně stavěnými výhybkami a skupinovými odjezdovými návěstidly. Traťové zabezpečovací zařízení ve směru na Žizníkov je automatické Hradlo a ve směru na Mimoň poloautomatický blok.

V současné době zde už není pravidelná nakládka a vykládka. Ani vlečka do Nových Zákup již delší dobu neexistuje. Část tělesa této vlečky dnes využívá místní komunikace a část je dobře patrná v polích severně od Zákup. Ani osob zde již moc nenastupuje, to je ostatně zohledněno v GVD 2006/2007 kdy některé vlaky Zákupy projíždí a místo toho staví na nedaleké zastávce Božíkov, která leží ve více zastavěné části Zákup.

V blízké budoucnosti se počítá s dálkovým ovládáním Zákup s dispečerského stanoviště v České Lípě.